Đến Provence, ngắm bảng màu của người họa sĩ – Lịch trình 3 đến 5 ngày